ABHCity / OFCW


Onze vereniging bestaat uit eigenlijk uit 2 afzonderlijke delen. Dit heeft te maken met de manier waarop de reclameheffing wordt geÔnd. Hieronder leest u hoe het in elkaar zit.

De ABHCity vereniging

De ABHCity vereniging is de belangenbehartigingsvereniging van ALLE centrumwinkeliers die de reclameheffing betalen. Dat zijn ongeveer 200 winkels. Het is een vereniging met 200 leden. Het bestuur wordt gekozen en er zijn 2 ledenvergaderingen per jaar. Wat doen wij:
  • wij voeren periodiek overleg met de gemeente Winterswijk. Voor de politiek zijn wij DE aanspreekpartner als het gaat om de detailhandel in het algemeen. Dit betekent dat wij regelmatig worden geconsulteerd als er vragen zijn over de detailhandelsvisie, parkeerbeleid, leegstand, open zondagen e.d.
  • wij houden enquÍtes en ledenvergaderingen om u te informeren en geŌnformeerd te worden. Op deze manier kunt u zelf invloed uitoefenen op het beleid!
  • wij proberen leden te enthousiasmeren en te faciliteren om mee te denken op het gebied van promotionele activiteiten binnen het centrum
  • wij nemen zitting namens de leden in andere besturen zoals bijvoorbeeld 100% Winterswijk
  • wij proberen d.m.v. interessante sprekers op de ALV's (algemene ledenvergadering) leden van nuttige informatie te voorzien. (op het gebied van internetshopping, personeelsbeleid, marketing etc..)
  • over majeure beslissingen wordt gestemd

Het OFCW (Ondernemers Fonds Centrum Winterswijk)

Het OFCW beheert de inkomsten van de reclameheffing voor ons. Het bestaat alleen uit een bestuur en is een soort waakhond. Het fonds heeft geen leden en is opgericht op verzoek van de gemeente. Omdat de ABHCity de gemeente had verzocht om de reclameheffing in te voeren (zodat we geen free-riders meer hebben: geen lid zijn en niet betalen, maar wel gebruik maken van de feestverlichting, Sinterklaasintocht, dweilorkestjes op straat etc.) had de gemeente als voorwaarde dat de geÔnde gelden eerst naar het OFCW gaan. Vervolgens toetst het bestuur van het OFCW ( waar ook een lid van de ABHCity in zit) of de financiŽle aanvragen van de ABHCity om de promotiekosten te betalen wel ten goede komen aan de betalers. (Zegge: de leden van de ABHCity) De gemeente Winterswijk controleert ook daadwerkelijk of dit goed gebeurd. Op deze manier is het gewaarborgd dat iedereen die de reclameheffing betaald ook weet dat dit geld alleen wordt uitgegeven aan promotie. Transparant en duidelijk!

100% Winterswijk

100% Winterswijk is de uitvoerder van alle promotionele activiteiten om Winterswijk op de kaart te zetten qua wonen, werken en recreŽren. Naast geld van het OFCW ontvangt 100% ook geld van de toeristische sector, de industrie (Owin) en de gemeente. 100% heeft dus een bredere opdracht en de ABHCity, OWIN, STW en de gemeente Winterswijk zijn haar stake-holders. Van uw bijdrage van 540 euro gaat 160 euro naar 100% Winterswijk.Winterswijk

Contactinformatie

ABH City Vereniging Winterswijk
Postbus 142
7100 AC Winterswijk

@: info@abhcity.nl


Privacy Statement :: ©2017 ABHcity & Xenolabs.Europe